×
 x 

Handlekurv er tom
Shopping cartHandlekurv er tom

Sexhibition 2023

 

Guarantee

SexShoppen

Tilfeldig produkt

Nyeste produkter

BY1062a
kr 649,00

Meaty - Penis Extender

kr 649,00
E32465a
kr 329,00

Femidom - Kvinnelig Kondom - 5pk

kr 329,00
PHA304a
kr 169,00

Sperm - Vannbasert Glidemiddel

kr 169,00

Salgsbetingelser Forbidden
Forbidden

Vi sender alle bestillinger som servicepakke.
Fraktomkostninger blir belastet kunden ihenhold til gjeldende priser se nedenfor.
Maksimum vekt pr. pakke er for tiden 35 kg, Maks lengde: 240 cm, lengde pluss omkrets maks 360 cm.
Overskrides maksimums grensene sendes bestillingen som flere pakker.

Generelt
De her angitte vilkår regulerer kundens bruk av varer og tjenester levert av Sexhibition.no (heretter kalt "Sexhibition").
Disse vilkårene gjelder for alt salg fra Sexhibition så lenge ikke annet er skriftlig avtalt partene i mellom.

Priser og levering
Alle priser er oppgitt eks. frakt, med mindre annet uttrykkelig er nevnt.
Prisene er i stadig forandring og vi tar derfor forbehold om prisendring som følge av endrede priser fra våre leverandører.

Vi forbeholder oss rett til leveringsnekt på samtlige varer med bakgrunn i prissvingninger og lagersituasjon.
Alle leveringstider som blir oppgitt av oss må anses som veiledende.
Med leveringstid menes tidspunkt for ankomst av varer til vårt lager.
Medgått tid til plukking, pakking og eventuell produksjon kommer i tillegg før innlevering av forsendelsen til transportør.
Når tid er oppgitt i antall dager, menes hverdager og befrakters tid kommer alltid i tillegg.

Vi forbeholder oss retten til å avvike oppgitt leveringstid uten nærmere varsel.
Eventuelle prisendringer som skjer etter bestillingstidspunkt får ikke tilbakevirkende kraft.
Vi tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil.

Dersom det har forekommet skrive- eller trykkfeil av vesentlig størrelse fra våres side, kan dette endres uten unntak, dersom kunden blir gjort oppmerksom om forholdet på forhånd og innen rimelig tid etter at feilen er oppdaget antas dette som gjeldende.

Nøytrale pakker
Alle ordrer sendes meget anonymt fra avsender: Vipservice, Dronningens gate 40, 7011 Trondheim
Vi sender normalt samme dag som bestilling eller senest første virkedag etter helg.
Vi sender alle bestillinger som servicepakke med sporbar sendenummer.
Det står aldri noe som antyder hva som er i pakken.
Alt blir sendt i helt nøytral emballasje, enten brune pappesker eller brune / hvite boblekonvolutter som er bruddsikker og godt emballert.

Kundens plikter
Den som er registrert som kunde hos Sexhibition, er ansvarlig for betaling av de ytelser Sexhibition eller Sexhibition's samarbeidspartnere leverer i henhold til nærværende vilkår.
Ansvaret omfatter også andres bruk av kundens tilgang, herunder uvedkommendes bruk, så fremt det ikke kan påvises at uvedkommendes bruk er muliggjort gjennom uaktsomhet fra Sexhibition side.

Uavhentede pakker
Ved uavhentede pakker vil kunden bli ilagt et gebyr for uavhentet vare, samt frakt begge veier, for å dekke våre kostnader i forbindelse med brudd på avtale.

Uavhentede pakker belastes med et gebyr på kr 300,-

Reklamasjon
Før feil meldes til Sexhibition, bør kunden undersøke om feilen skyldes forhold på kundens side.
Dersom kunden kan godtgjøre at produktet ikke fungerer slik Sexhibition har beskrevet at det skal gjøre, må kunden melde dette til Sexhibition slik at Sexhibition kan iverksette tiltak for avhjelp.
Kunden mister sin rett til å gjøre en mangel gjeldende dersom han ikke gir Sexhibition melding innen rimelig tid etter at han oppdaget eller burde oppdaget mangelen.
Reklamasjonstid er etter gjeldende lover 2 år fra kjøpsdato.

Avhjelp
Sexhibition skal snarest mulig etter å ha blitt kjent med en mangel ved produktet levert av Sexhibition, iverksette tiltak for å rette på mangelen.
Hvis kunden på eget initiativ iverksetter tiltak for å utbedre mangelen ut over det som måtte være avtalt med Sexhibition, betaler ikke Sexhibition disse utgiftene.

Angrefrist
Alle kunder har etter Norsk lov 14 dagers åpent kjøp, dvs returett.
Returkostnadene bæres av forbrukeren (jf. Angrerettloven § 15 første ledd).
Etter 14 dager kan kjøp ikke heves.
Dersom du benytter deg av angreretten kan følgende skjema benyttes: ANGRERETTSKJEMA
Skjemaet inneholder detaljene om hvor produktene skal eventuelt returneres.

Ekstraordinære forhold
Sexhibition er kun ansvarlig for tap for varen, dersom det er påvist feil eller mangler.
Dette gjelder likevel ikke hvis Sexhibition godtgjør at mangelen skyldes forhold utenfor Sexhibitions kontroll, og som Sexhibition ikke med rimelighet kunne ventes å unngå eller overvinne følgene av.

Sexhibition er ikke ansvarlig for indirekte tap som følge av mangler med mindre tapet er voldt ved grov uaktsomhet eller forsett fra Sexhibitions side.
Ved forbrukerkjøp kan ikke vilkårene være dårligere enn vilkårene i loven, jfr. Lov om forbrukerkjøp av 2002-06-21 nr. 34.

Salgspant/Betalingsvilkår
Sexhibition har salgspant i de solgte varer som sikkerhet for sitt krav på kjøpesummen med tillegg av renter og omkostninger, jfr. pantelovens §3-14 flg.
Det er kun bedrifter og offentlige etater som får kjøpe varer på kreditt, og det kan/vil bli foretatt kredittvurdering før utsendelse av bestilte varer.
Betalingen skjer enten ved å benytte seg av det online betalingssystemet fra DIBS (Visa, Mastercard etc), eller Postoppkrav.

Endring i vilkårene
Sexhibition forbeholder seg retten til å endre nærværende vilkår, herunder som følge av endringer i lovgivningen.

Falske bestillinger
Falske bestillinger, misbruk av andres navn, tlf nummer, adresse eller andre forsøk på svindel blir alltid politianmeldt.

Personvern
All informasjon om kunden forblir konfidensiell og vil aldri være utsatt for salg til andre fra våres side.
Dine detaljer og eventuelle bestillinger vil ikke bli utlevert til andre.

Annet
Dersom du har noe spørsmål utenom dette, vennligst benytt deg av kontakt skjema lenken og beskriv problemet best mulig.
Vi vil normalt besvare deg innen 24 arbeidstimer (vanlig arbeidstid gjelder).

Force majeur
Er Sexhibition forhindret fra å levere eller foreta pliktig omlevering eller blir en slik leveringsplikt urimelig tyngende som følge av arbeidskonflikt eller enhver annen omstendighet når partene ikke kan råde over den så som brann, krig, mobilisering eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslag, valuta restriksjoner, opprør og oppløp, knapphet på transportmidler, alminnelig vareknapphet, innskrenkning i tilførselen av drivkraft, samt mangler ved eller forsinkelser av leveranser fra underleverandører eller produsenter som følge av slike omstendigheter som omhandles i dette punkt, er Sexhibition fritatt for alt annet ansvar enn i reklamasjonstilfeller og kreditere den til den mangelfulle vares tilhørende kjøpesum.


Om
Kontakt

Forbidden

Husk at det minste bestilling er på kr 200,- i varer, for at systemet skal kunne behandle ordren.
Følg med i E-postene dine, eventuelt kan du logge deg inn her for å se oppdateringer.

Verifisert av Paypal Vi donerer til Wikipedia

Online

Vi har 344 gjester og ingen medlemmer på besøk.